PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ

 

O NÁS

 

PRO KLIENTY

 

HLEDÁTE SPRÁVCE?

 

REALITY

 

KONTAKTY

 

E-DOMOVNÍK

Pojištění

SBD Vítkovice, jako člen Českomoravského svazu bytových družstev, je v oblasti stavebního pojištění zahrnuto do rámcové pojistné smlouvy uzavřené s POJIŠŤOVNOU KOOPERATIVOU a.s. Do této smlouvy jsou zahrnuty všechny byty v majetku SBD Vítkovice, i byty vlastníků pod správou družstva.
Konkrétní podmínky pojištění jsou obsaženy v přihlášce k rámcové pojistné smlouvě, která je platná vždy na období jednoho kalendářního roku a k 1. 1. roku následujícího je aktualizována a příp. doplněna.

Přihláška je rozdělena na:

smluvně povinné druhy pojištění
– pojištění majetku „all risk“
– pojištění odpovědnosti za újmu

smluvně nepovinné druhy pojištění
– pojištění pro případ odcizení
– pojištění pro případ vandalismu (součástí je např. sprejerství či vyklování fasády)
– pojištění skel
– pojištění „nepřímého úderu blesku“
– pojištění „nákladů na náhradní ubytování v souvislosti s živelnou událostí“
– pojištění strojů
– pojištění elektroniky
– pojištění „úniku vody – vodné stočné“

 

V tabulce je uveden přehled druhů pojistných událostí a podmínek, za kterých (dle aktuální přihlášky) je prováděna likvidace ze strany pojišťovny.

PŘEHLED POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
DRUH SPOLUÚČAST INTERGRÁLNÍ FRANŠÍZA
all risk 1.000 Kč
odpovědnost 1.500 Kč
vandalismus 1.500 Kč
vyklování fasády ptactvem 1.500 Kč
sprejerství 1.000 Kč
odcizení 1.000 Kč
hasící přístroje 300 Kč
skla 500 Kč
nepřímý úder blesku 1.000 Kč
elektronika 3.000 Kč

 

Pro nahlášení pojistných událostí kontaktujte prosím techničky příslušné Obvodní bytové správy, kdy kontakty na jednotlivé pracovnice naleznete v záložce Kontakty.