Podnájem družstevního bytu

V případě, že člen družstva-nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě (vztahuje se i na osobu blízkou členovi družstva) do podnájmu pronajatý byt nebo jeho část (případně nebytový prostor-garáž) na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele-družstva.

Souhlas s podnájmem nezbavuje člena družstva práv a povinností nájemce dle stanov družstva.

Podnájemce je povinen dodržovat domovní řád. Při nedodržování domovního řádu může být souhlas s podnájmem odvolán.

Souhlas s podnájmem vyřizuje člen družstva – společní členové družstva doručením Žádosti o souhlas s podnájmen družstevní bytové jednotky ke stažení zde.  PDF

Pokud již evidujeme Vaši e-mailovou adresu, lze vyřídit elektronicky.

Souhlas s podnájmem je zpoplatněn v souladu s aktuální směrnici o poplatcích a ceníku ke stažení zde.  PDF Poplatek se hradí převodem na účet družstva před vystavením souhlasu.

V případě zájmu o dělené vyúčtování služeb je zapotřebí doložit Předávací protokol s opsanými stavy teplé a studené vody a tepla ke stažení zde.  PDF

Jedná se o službu na vyžádání, zpoplatněnou v souladu s aktuální směrnici o poplatcích a ceníku ke stažení zde.  PDF Poplatek se hradí převodem na účet družstva při vystavení souhlasu s podnájmem.

Po podpisu statutárním zástupcem družstva je souhlas zaslán na doručovací adresu nebo email člena družstva zpravidla do 7 pracovních dnů.

Vzor návrhu Smlouvy o podnájmu bytové jednotky – ke staženízde.  PDF

Více informací

právní referát Erika Václavíková

tel: 556 205 433

mob: 737 384 279

erika.vaclavikova@sbd-vitkovice.cz
právní referát Ing. Hana Rosypálková tel: 556 205 434 hana.rosypalkova@sbd-vitkovice.cz