Pronájem bytu v osobním vlastnictví

Dle ustanovení občanského zákoníku je vlastník jednotky povinen oznámit v rámci společenství vlastníků jednotek bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě, v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Formulář k oznámení pronájmu bytové jednotky v osobním vlastnictví – ke stažení zde.  PDF

V případě zájmu o dělené vyúčtování služeb je zapotřebí doložit Předávací protokol ke stažení zde.  PDF s opsanými stavy teplé a studené vody a tepla. Jedná se o službu na vyžádání, zpoplatněnou dle ceníku služeb.- ke stažení zde.  PDF  Poplatek se hradí převodem na účet družstva při oznámení pronájmu.

Pokud již evidujeme Vaši e-mailovou adresu, stačí zaslat elektronicky.

Vzor návrhu smlouvy o pronájmu bytové jednotkyke stažení zde. PDF

Více informací

právní referát Erika Václavíková

tel: 556 205 433

mob: 737 384 279

erika.vaclavikova@sbd-vitkovice.cz
právní referát Ing. Hana Rosypálková tel: 556 205 434 hana.rosypalkova@sbd-vitkovice.cz