Změna počtu osob

Člen družstva

1. Dle ustanovení občanského zákoníku má nájemce právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli-družstvu; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

2. Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké, za člena nájemcovy domácnosti, se vyžaduje písemná forma.

3. Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

4. Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu.

Formulář k oznámení změny počtu osob společné domácnosti – ke stažení zde.  PDF

Vlastník bytu

1. Dle ustanovení občanského zákoníku je vlastník jednotky povinen oznámit v rámci společenství vlastníků jednotek bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě, v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Formulář k oznámení změny počtu osob společné domácnosti – ke stažení zde.  PDF

Více k oznámení pronájmu bytu v osobním vlastnictví najdete na záložce Potřebuji vyřídit\ Pronájem bytu v osobním vlastnictví …více zde

Pokud již evidujeme Vaši e-mailovou adresu, stačí zaslat elektronicky.

Více informací

právní referát Erika Václavíková

tel: 556 205 433

mob: 737 384 279

erika.vaclavikova@sbd-vitkovice.cz
právní referát Ing. Hana Rosypálková tel: 556 205 434 hana.rosypalkova@sbd-vitkovice.cz